Zamówienie Nr ZBM/02/2010 z dnia 2010-03-09 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2010-03-09
Numer ZBM/02/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
 
 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający – Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ”CZYŚCIOCH bis” Sp. z o.o. ul. Mjr Hubala 18, 16 – 400 Suwałki, z ceną 126 581,00 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu zostało złożone 3 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco :
 
 
Numer oferty :
Nazwa Wykonawcy
Kryterium : Cena zamówienia 100% w pkt
Razem pkt
1.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
Ul. Sejneńska 82, 16 – 400 Suwałki
83,19
83,19
2.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ”CZYŚCIOCH bis” Sp. z o.o. ul. Mjr Hubala 18
 16 – 400 Suwałki
100
100
3.
MPO Sp. z o.o.
Ul. 27 Lipca 62,15 – 950 Białystok
45,26
45,26
 
 
Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 16.03.2010 roku.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 09.03.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-09