Zamówienie Nr ZBM/03/2010 z dnia 2010-03-05 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych oraz w ich otoczeniu, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres dwóch lat

Data wydania 2010-03-05
Numer ZBM/03/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni i budynkach użytkowych oraz w ich otoczeniu, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres dwóch lat
                       
                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
           Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 26.02.2010 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 36908–2010 z dnia 09.02.2010 r. na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni i budynkach użytkowych    oraz w ich otoczeniu, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach  przez okres dwóch lat .
 
            Na  przetarg wpłynęła jedna oferta :
 
Oferta Nr 1 :  Zakład Handlowo – Produkcyjno – Usługowy „WRZOS”
                         Janusz Chmielewski, 16 - 400 Suwałki, ul. Noniewicza 3 .
Cena ofertowa brutto : 98 052,00 zł.
słownie :   dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złotych .
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVII pkt. 2 SIWZ jest cena zamówienia - 100 % .
 
Uzasadnienie wyboru :
Złożona oferta jest ważna w zakresie oferowanego zamówienia, jej cena jest korzystna dla Zamawiającego .
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
             
Suwałki dnia 05.03.2010 r.
 
 
  
                                  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-05