Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego – odpowiedź na pytanie 2.

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego – odpowiedź na pytanie 2.

Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego – odpowiedź na pytanie 2.

Treść:


Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „ Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.
Treść zapytania:

 Dot. poz. 12 tabeli – Konstrukcja autobusu, załącznik nr 6 do SIWZ
Czy  Zamawiający dopuści autobus o konstrukcji ramowej podwozia (nadwozie spawane, zintegrowane z podwoziem) wykonanego ze stali stopowej, konstrukcyjnej, drobnoziarnistej o podwyższonej wytrzymałości, kwalifikującej się do grupy trudnordzewiejących, poddane dodatkowo wieloetapowemu procesowi (piaskowanie, gruntowanie, woskowanie, pokrywanie głuszącą masą bitumiczną) zapewniającemu pełną ochronę antykorozyjną bez konieczności wykonywania konserwacji i napraw przez okres udzielonej gwarancji na perforację szkieletu podwozia?


 Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na autobus o konstrukcji ramowej podwozia wykonanego ze stali stopowej, konstrukcyjnej, drobnoziarnistej o podwyższonej wytrzymałości, kwalifikującej się do grupy trudnordzewiejących, poddane dodatkowo wieloetapowemu procesowi (piaskowanie, gruntowanie, woskowanie, pokrywanie głuszącą masą bitumiczną). Konstrukcja autobusu musi być zgodna z zapisami SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: osgk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2010-02-24

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2010-02-24