Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego -odpowiedź na pytanie nr 11

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego -odpowiedź na pytanie nr 11

          

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:         
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący wykazania się jednym zamówieniem na dostawę co najmniej 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednej marki, jeżeli dostarczone pojazdy napędzane są innym paliwem niż olej napędowy?
 
Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący wykazania się jednym zamówieniem na dostawę co najmniej 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednej marki, jeżeli dostarczone pojazdy napędzane są innym paliwem niż olej napędowy.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-10

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-10

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-10