Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie nr 12

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie nr 12

           

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:         
  1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu autobus niskopodłogowy (60% niskiej podłogi – od drzwi pierwszych do drugich /środkowych/ z jednym stopniem poprzecznym wewnątrz i stopniami wejściowymi w drzwiach)?
  2. Czy w zakresie udokumentowania zdolności technicznych Zamawiający zaakceptuje wykonanie przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat, dostawy obejmującej 15 sztuk autobusów klasy maxi z częściowo obniżoną podłogą od drzwi przednich do drzwi środkowych, eksploatowanych z powodzeniem w komunikacji miejskiej i podmiejskiej krajów Unii Europejskiej, poparte stosownym wykazem dostaw i referencjami użytkowników?
Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Odnośnie zapytania nr 1. – Zamawiający nie dopuści do przetargu autobusu z niską podłogą na 60% długości pojazdu. Autobus musi być zgodny z zapisem pkt 15 załącznika nr 6 do SIWZ tj. niskopodłogowy na całej długości .
Odnośnie zapytania nr 2. – Zamawiający zaakceptuje udokumentowanie zdolności technicznych poprzez wykonanie przez Oferenta dostawy 15 szt. autobusów komunikacji miejskiej z częściowo obniżoną podłogą.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-12

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-12

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-12