dot: przetargu nieograniczonego 32/2009

Data wydania 2009-11-30
Numer 32/2009
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa w Suwałkach"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 32/2009 pn:  „Przebudowa skrzyżowania ulic Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa w Suwałkach”  oferta Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24,  16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

 

1.922.168,97

 

30.06.2010 r

 

do 30 dni

 

3-lata gwarancji

 

2

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

 

1.520.081,79

 

30.06.2010 r

 

do 30 dni

 

3-lata gwarancji

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

79,08

79,08

2

100,00

100,00

 

Suwałki, 30.11.2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-11-30

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-11-30

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-11-30