Zamówienie Nr 03/Fn/2009 z dnia 2009-11-06 - Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową Miasta Suwałki

Data wydania 2009-11-06
Numer 03/Fn/2009
Tytuł Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową Miasta Suwałki
Suwałki, 06.11.2009 r.
03/Fn/2009
 
Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od 01 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2015 r.
 
Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty
 
Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podlaskie Centrum Korporacyjne
Rynek Kościuszki 7
15 – 950 Białystok
 
który zaproponował realizację zamówienia w kwocie 801.410,30 zł oraz uzyskał w kryteriach oceny ofert:
„cena” – 45 pkt
„wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach” – 55 pkt
razem - 100 pkt .
 
            Ponadto informuję, iż w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne nie wpłynęły inne oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-11-06

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-11-06

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-11-06