Zamówienie Nr 03/Fn/2009 z dnia 2009-10-29 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu na obsługę bankową Miasta Suwałki

Data wydania 2009-10-29
Numer 03/Fn/2009
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu na obsługę bankową Miasta Suwałki
Suwałki, 29.10.2009 r.
03/Fn/2009
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od 01 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2015 r.
 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:
 
1.„Bank XXX prosi o wyjaśnienie czy na etapie składania oferty w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na „prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od 01 lutego 2010r. do 31 stycznia 2015r.” Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu drugiej placówki położonej na osiedlu Północ przeznaczonej do obsługi kasowej Miasta Suwałk?
Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 10 narzuca swoją formą wpisanie lokalizacji punktów kasowych w Śródmieściu oraz na osiedlu Północ w treści składanej oferty. (treść SIWZ takiego wymogu nie zawiera) Bank XXX w chwili obecnej nie posiada punktu kasowego na osiedlu Północ. Informujemy natomiast, że z chwilą wygrania przetargu taki punkt zostanie uruchomiony. Podanie konkretnego adresu wiąże się z podpisaniem przez Bank XXX odpowiednich umów, co w chwili obecnej jest niemożliwe, a także może okazać się niecelowe jeśli w wyniku postępowania przetargowego zostanie wyłoniona oferta innego Banku.
      Uprzejmie prosimy o informację, czy konkretną lokalizację punktów kasowych możemy podać w momencie podpisywania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi budżetu Miasta Suwałk”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie dopiero w momencie podpisania umowy konkretnych lokalizacji punktów obsługi kasowej.
            Informuję, iż  zgodnie z pkt 6.1.10) SIWZ bezwzględnie wymagane jest oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) o zapewnieniu (w okresie obowiązywania umowy) obsługi kasowej, polegającej na realizacji wpłat i wypłat na rachunki bankowe Miasta Suwałk oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w minimum dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Suwałki (w tym co najmniej jedna lokalizacja na terenie osiedla PÓŁNOC oraz co najmniej jedna lokalizacja na terenie ŚRÓDMIEŚCIA) z podaniem tych lokalizacji w formularzu ofertowym.
 
 
             Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-10-29

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-10-29

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-10-29