Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-08 - Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-10-08
Numer 20/ZBM/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
 
W dniu   07.10.2009 r.  wpłynęło   do  Zamawiającego   zapytanie    od   Wykonawcy dotyczące  wymiany  wraz  z dostawą wodomierzy  i  ciepłomierzy  w  lokalach   mieszkalnych   i użytkowych administrowanych  przez   ZBM   w Suwałkach .
 
Pytanie nr 1 : Zasadnicze wymagania dla ciepłomierzy  ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń   pomiarowych Dz. U.  z  dnia   10.01.2007  Nr 3  poz.  27 )  stanowią,   że   błąd  graniczny   dopuszczalny    dla przetworników    przepływu  określany   jest  w   klasach :   klasa 1,   klasa 2   lub klasa 3,  który  następnie  podawany jest  na  tabliczce znamionowej ciepłomierza .
Jaka ma być klasa dokładności przetwornika przepływu zgodnie z nomenklaturą                  przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.12.2006 r. ? .
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 : 3 klasa  dokładności .
 
Pytanie nr 2: Jakie jest miejsce montażu ciepłomierzy przewidzianych do wymiany    ( zasilanie lub powrót ) ?
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 : na zasilaniu instalacji c.o. .
 
Pytanie nr 3 : Czy  Zamawiający  dopuszcza   oferowanie   ciepłomierzy   z   ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, który zapewnia całkowitą odporność ciepłomierza na oddziaływanie magnesów neodymowych ?
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 : dopuszcza – o wyborze oferty decyduje cena .
 
 
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 08.10.2009 r.
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-10-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-10-08