Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2009-09-30
Numer 6/MDI/2009
Tytuł Miasto Suwałki ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 6/MDI/2009 pn:  „Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach” oferta MD POLSKA Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin  uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1

 

MODERN CONSTRUCTION SYSTEMS Sp. z o.o.

ul. Promienista 78, 60-289 Poznań

 

610.000,00

 

15.02.2010  r

 

do 30 dni

 

2

 

MD POLSKA Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

 

481.900,00

 

15.02.2010  r

 

do 30 dni

 

3

 

BeMM Architekci Sp. zo.o., ul. Tamka 38/802a,

00-355 Warszawa

 

597.800,00

 

15.02.2010  r

 

do 30 dni

 

4

 

PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska

ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki

 

 

485.560,00

 

15.02.2010  r

 

do 30 dni

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

 (cena – 100%)

Razem

1

79,00

79,00

2

100,00

100,00

3

80,61

80,61

4

99,25

99,25

 

Suwałki, 30.09.2009 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-09-30

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-09-30