Rozstrzygnięcie przetargu

Data wydania 2009-09-28
Numer 30/2009
Tytuł MDI w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 30/2009 pn:  „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach”  oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82 uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.,

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

 

102,45

 

30.04.2010 r

 

do 30 dni

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

Suwałki, 28.09.2009 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-09-28

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-09-28

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-09-28