Zamówienie Nr 16/ZBM/2009 z dnia 2009-08-27 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2009-08-27
Numer 16/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 19.08.2009 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 254882–2009 z dnia 27.07.2009 roku na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach .
 
         Na wykonanie w/w robót wpłynęły następujące oferty .
 
Oferta Nr 1 - „EM – BUD” Firma Budowlana Mirosław Sienkiewicz
           16 – 400 Suwałki, ul. Nowomiejska 14A/35
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Oferta Nr 2 - Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz
                     16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 
 
Cena ofertowa brutto : 19,06 zł.
Słownie : dziewiętnaście złotych   06/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   12 m-cy .
Termin realizacji : od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r.
Termin płatności faktur : 14 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia -100%
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 2 złożoną przez Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14.
 
Uzasadnienie wyboru :
Najkorzystniejsza   oferta   pod   względem   uzyskanej   ceny   oraz   ważna   w   zakresie oferowanego   zadania .
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
 Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki dnia 27.08.2009 rok
 
 
                       

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-27

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-27

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-27