Zamówienie Nr 18/ZBM/2009 z dnia 2009-08-25 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2009-08-25
Numer 18/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21 sierpnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 277644 – 2009 z dnia 13.08.2009 roku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : ACTiWA Andrzej Wiśniewski 91 – 149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49 
                      Filia : ul. Minkiewicza 4, 16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 84 360,56 słownie złotych: osiemdziesiąt cztery
                                                             tysiące trzysta sześćdziesiąt 56/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : MGM SOFT Sp. z o.o. Ul. Noniewicza 49, 16 – 400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 117 881,74 słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy
                                                                         osiemset osiemdziesiąt jeden 74/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1 złożoną przez ACTiWA Andrzej Wiśniewski 91 – 149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49 Filia :               ul. Minkiewicza 4, 16 – 400 Suwałki
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia 25.08.2009 rok.                                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-26

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-26

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-26