Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nioegraniczonego

Data wydania 2009-08-25
Numer 25/2009
Tytuł MDI w Suwałkach unieważnia postępowanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach"

            Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/2009  pn: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Cena zaoferowana przez PGK  w Suwałkach Spółka z o.o. w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.,

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

 

121,52

 

01.10.2009-

-30.04.2011 r

 

do 30 dni

 

Suwałki, 25.08.2009 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-08-25

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-08-25