"Montaż i bieżące utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk

Data wydania 2009-08-20
Numer 24/2009
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: "Montaż i bieżące utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 24/2009  pn:  „Montaż i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk”  oferta Przedsiębiorstwa PUH SIRANT Jarosław Andrzej Sirant, Mazuchówka 60A, 11-510 Wydminy uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert  - po poprawieniu omyłki rachunkowej

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1

 

Firma Wielobranżowa ZEBRA 2

Seweryn Respondek,

41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

 

241.702,00

 

31.08.2010 r

 

do 30 dni

 

 1 rok

 

2

 

Firma Wielobranżowa ZEBRA MAX

Danuta Respondek,

 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

 

272.802,00

 

31.08.2010 r

 

do 30 dni

 

 1 rok

 

3

 

Przedsiębiorstwo PHU „SIRANT”

Sirant Jarosław Andrzej.

11-510 Wydminy, Mazuchówka 60

 

 

103.486,50

 

31.08.2010 r

 

do 30 dni

 

 1 rok

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

42,82

42,82

2

37,93

37,93

3

100,00

100,00

 

Suwałki, 20.08.2009 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-08-20

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-08-20

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-08-20