Zamówienie Nr 01/Fn/2009 z dnia 2009-08-17 - na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-08-17
Numer 01/Fn/2009
Tytuł na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - odpowiedź na zapytanie
Suwałki, 17.08.2009 r.
01/Fn/2009
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
 
            Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:
 
1.      Czy jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.08.2009 r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
 
 
            Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-08-17