Zamówienie Nr 14/ZBM/2009 z dnia 2009-08-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu przy budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach

Data wydania 2009-08-11
Numer 14/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu przy budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach
                                                                                              OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 06 sierpnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 241424 – 2009 z dnia 16.07.2009 roku na Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu przy budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 :   Zakład Ogólnobudowlany, Zdzisław Zawistowski, 19 – 400 Olecko, ul. Wodna 3/23
Cena ofertowa brutto : 78 049,98 zł słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć 98/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 2 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c, Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16 – 400 Suwalki, ul. Jasna 3
 
Cena ofertowa brutto : 57 728,16 zł słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 16/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 3 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, 16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 
Cena ofertowa brutto :63 998,54 zł słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 54/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
 
Oferta Nr 4 : Zakład ogólnobudowlany, Mariusz Rosłaniec, ul. Kościuszki 39A, 16 – 400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 69 378,97 zł słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 97/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 5 : PPPH „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Majerskiego 15.
 
Cena ofertowa brutto : 66 277,56 zł słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 56/100
 
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
 
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia   ofertę Nr 2 złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c, Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16 – 400 Suwalki, ul. Jasna 3
 
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
   Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 11.08.2009 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-11