Zamówienie Nr 13/ZBM/2009 z dnia 2009-08-06 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na : ZADANIE I - Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach ZADANIE II - Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

Data wydania 2009-08-06
Numer 13/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na : ZADANIE I - Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach ZADANIE II - Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30 lipca 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 228944 – 2009 z dnia 08.07.2009 roku na : ZADANIE I - Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach.
ZADANIE II - Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.
 
W zakresie Zadania I wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 83 468,62 zł słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące 
                                                                      czterysta  sześćdziesiąt osiem 62/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński
                     Ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 108 586,65 zł słownie złotych: sto osiem tysięcy pięćset
                                                                                    osiemdziesiąt sześć 65/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.
 Wiesława i Tomasz Stankiewicz, Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 86 889,55 zł słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy
                                                                     osiemset osiemdziesiąt dziewięć 55/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 : Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR
                     Henryk Taraszkiewicz, Ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 83 826,05 zł słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące
                                                                             osiemset dwadzieścia sześć 05/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu I ofertę Nr 1 złożoną przez REM – BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
W zakresie Zadania II wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 68 995,83 zł słownie złotych: sześćdziesiąt osiem  tysięcy 
                                                                     dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 83/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ Czesław Misiewicz
                      Ul. Łódzka 5, 16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 80 826,10 zł słownie złotych: osiemdziesiąt  tysięcy 
                                                                     osiemset dwadzieścia sześć 10/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.
 Wiesława i Tomasz Stankiewicz, Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 94 715,69 zł słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
                                                                                        siedemset piętnaście 69/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu II ofertę Nr 1 złożoną przez REM – BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
               Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 06.08.2009 rok.                                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-06

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-06