Zamówienie Nr 12/ZBM/2009 z dnia 2009-07-10 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wraz z montażem zabudowy meblowych ścian biurowych w ilości 69,5 m i zabudowy kuchennej w ilości 2,5 m oraz demontaż i ponowny montaż istniejącej zabudowy meblowej o wymiarach 6,20 m x 2,95 m w budynku przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach

Data wydania 2009-07-10
Numer 12/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wraz z montażem zabudowy meblowych ścian biurowych w ilości 69,5 m i zabudowy kuchennej w ilości 2,5 m oraz demontaż i ponowny montaż istniejącej zabudowy meblowej o wymiarach 6,20 m x 2,95 m w budynku przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 09 lipca 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 213480 – 2009 z dnia 30.06.2009 roku na wykonanie wraz z montażem zabudowy meblowych ścian biurowych w ilości 69,5 m i zabudowy kuchennej w ilości 2,5 m oraz demontaż i ponowny montaż istniejącej zabudowy meblowej o wymiarach 6,20 m x 2,95 m w budynku przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1Biuro Techniczno – Handlowe Rafał Rytwiński
                      61 – 621 Poznań, os. Kosmonautów 1/17
Cena ofertowa brutto : 156 702,10 zł słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy

                                                                                        siedemset dwa 10/100.

Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.

Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : AJRO – Szmigielski Spółka Jawna
                    16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 26
Cena ofertowa brutto : 46 543,00 słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy  
                                                                                       pięćset czterdzieści trzy.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 2 złożoną przez AJRO – Szmigielski Spółka Jawna, 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 26.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia  10.07.2009 r.                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-07-10

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-07-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-07-10