Zamówienie Nr 10/ZBM/2009 z dnia 2009-06-01 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach

Data wydania 2009-06-01
Numer 10/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 20 maja 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 124222 – 2009 z dnia 28.04.2009 roku na :
ZADANIE I - Roboty inwestycyjne w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem tynków elewacyjnych budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach
ZADANIE II - Roboty remontowe, budowlano – instalacyjne w budynku związanym z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach
 
W zakresie Zadania I wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Firma Budowlano-Handlowa „GIPS-BUD” Lech Hołownia
                     16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 81A/45
Cena ofertowa brutto : 191 690,47 słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 47/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis
                     Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 206 595,51 słownie złotych: dwieście sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 51/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 
Cena ofertowa brutto : 219 376,80 zł słownie złotych: dwieście dziewiętnaście  tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 80/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski ul. Wodna 3/23,
 19 – 400 Olecko
Cena ofertowa brutto : 161 356,94 zł słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 94/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 6 : Zakład Ogólnobudowlany, Tadeusz Niedziejko, Słupie 19  
                      16 – 423 Bakałarzewo
Cena ofertowa brutto : 182 508,06 zł słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem 06/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 7 : Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i
                     C.O. Zefir Marian Nowikowski, 16 - 420 Raczki, ul. 1- go Maja 42
Cena ofertowa brutto : 174 777,76 zł słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem 76/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 8 : Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński
                     Ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 211 950,11 zł słownie złotych: dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 11/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 9 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.
 Wiesława i Tomasz Stankiewicz, Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 218 459,56 zł słownie złotych: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 56/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 10 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
    16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
Cena ofertowa brutto : 207 422,95 zł słownie złotych: dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 95/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 11 : Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe „BUDOPOL”
    16-304 Nowinka 26B
Cena ofertowa brutto : 189 613,95 zł słownie złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście 95/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu I ofertę Nr 4 złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski ul. Wodna 3/23, 19 – 400 Olecko.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
W zakresie Zadania II wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Firma Budowlano-Handlowa „GIPS-BUD” Lech Hołownia
                     16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 81A/45
Cena ofertowa brutto : 486 360,62 słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 62/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 570 940,03 zł słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt  tysięcy dziewięćset czterdzieści 03/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 : Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski ul. Wodna 3/23,
 19 – 400 Olecko
Cena ofertowa brutto : 461 820,23 zł słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia 23/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 7 : Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i
                     C.O. Zefir Marian Nowikowski, 16 - 420 Raczki, ul. 1- go Maja 42
Cena ofertowa brutto : 521 523,92 zł słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy  pięćset dwadzieścia trzy 92/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 8 : Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński
                     Ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 561 222,83 zł słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 83/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 10 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
    16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
Cena ofertowa brutto : 576 876,82 zł słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 82/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 11 : Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe „BUDOPOL”
    16-304 Nowinka 26B
Cena ofertowa brutto : 604 544,70 zł słownie złotych: sześćset cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery 70/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.10.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu II ofertę Nr 5 złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski ul. Wodna 3/23. 19 – 400 Olecko.
 
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia  01.06.2009 r.                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-06-01

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-06-01