Zamówienie Nr 09/ZBM/2009 z dnia 2009-05-21 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 53 w Suwałkach

Data wydania 2009-05-20
Numer 09/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 53 w Suwałkach

 

 

 

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
 
 
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuję, że w trybie przetargu nieograniczonego dnia 05 maja 2009 roku na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 53 w Suwałkach w zakresie docieplenia ścian i stropu nad piwnicą, wymiany stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku oraz regulacji instalacji c.o i cwu. ogłoszonego w BZP pod nr 98708-2009 w dniu 09.04.2009 roku wpłynęły następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 : Budownictwo Ogólne „Ladziński”, Bartosze 35, 19 – 300 Ełk
 
Cena ofertowa brutto : 130 480,36 zł słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy czterysta
osiemdziesiąt 36/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Firma Budowlano Handlowa „GIPS BUD”, Lech Hołownia, ul. Pułaskiego   
                     81A/45, 16 – 400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 136 510,04 zł słownie złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć 04/100.-
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Oferta Nr 3 : Zakład usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, 16 – 400 Suwałki,
                    ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 130 512,02 zł słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy pięćset dwanaście 02/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 4 : Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o, ul. Tytoniowa 4, 
                     16 – 300 Augustów.
 
Cena ofertowa brutto : 99 914,98 zł słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście 98/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 : Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Zdzisław Kierun, ul. Kościuszki 40B,   
                     16 – 400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 130 599,39 zł słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 39/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 6 : Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „LOBUD” Leszek Ostrowski, ul. Olszowa 11, 16 – 400 Suwałki.
 
Cena ofertowa brutto : 146 577,70 zł słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 70/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji  : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 7 : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZALMET”, Ryszard Zalewski, ul. Warmińska
                     3, 19 – 400 Olecko.
 
Cena ofertowa brutto : 136 757,00 zł słownie złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.08.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 8: „REM-BUD” I.Butkiewicz i wspólnicy Spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400
                    Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 135 467,10 zł słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem 10/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 9: Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
                    2,
 
Cena ofertowa brutto :135 000,00 zł słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 10 : „JAN – MICH”, Jan Aniołowski, Firma Budowlano Remontowa Usługowo-
                      Handlowa, ul. Kowalskiego 21/6.
 
Cena ofertowa brutto : 124 246,97 zł słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć 97/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 11 : Zakład Ogólnobudowlany, Andrzej Stankiewicz, ul. Wiśniowa 2, 16 – 420
                       Raczki.
 
Cena ofertowa brutto : 114 678,17 zł słownie złotych: sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem 17/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 12 : Zakład Ogólnobudowlany, Tadeusz Niedziejko, Słupie 19, 16 – 423
                       Bakałarzewo
 
Cena ofertowa brutto : 100 706,74 zł słownie złotych: sto tysięcy siedemset sześć 74/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 13 : Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i Co, Zefir Marian Nowikowski, ul. 1-go Maja 42, 16 – 420Raczki.
 
Cena ofertowa brutto : 131 461,01 zł słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 01/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 14 : Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SOFIX” Stanisław Sofiński, ul.
                      Chopina 20, 16 – 400 Suwałki.
 
Cena ofertowa brutto : 127 249,37 zł słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 37/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Okres gwarancji : 60 m-cy
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 4 złożoną przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o, ul. Tytoniowa 4, 16 – 300 Augustów.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki dnia 20. 05.2009 rok
 

 

  

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-05-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-05-21

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-05-20