Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-05-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul.Kościuszki 76 w Suwałkach

Data wydania 2009-05-11
Numer 08/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul.Kościuszki 76 w Suwałkach
                                  
                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 17.04.2009 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 78424 – 2009 z dnia 26.03.2009 r. na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia  węzła   cieplnego   w  budynku  przy   ul. Kościuszki 76   w  Suwałkach . 
 
Na wykonanie w/w   usługi wpłynęły następujące oferty .
 
Nr 1 - Zakład Instalacji Sanitarnych s.c.  Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko
           16 – 400 Suwałki, ul. Reja 52A/4
 
Cena ofertowa brutto : 225700,00 zł.
Słownie : dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   36 m-cy .
Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia : 29.05.2009 r.
Termin wykonania robót w budynku oficyny północnej do dnia : 31.07.2009 r.
Termin wykonania pozostałego zakresu prac do dnia : 30.08.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia -100%
 
            Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę - Zakład Instalacji Sanitarnych s.c.  Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, 16 – 400 Suwałki, ul. Reja 52A/4
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta   ważna   w   zakresie oferowanego   zadania .
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki dnia 11.05.2009 r.
 
 
  
                                  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-05-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-05-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-05-11