Zamówienie Nr Or.VII/341/3/09 z dnia 2009-04-30 - Postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - wynik postępowania

Data wydania 2009-04-30
Numer Or.VII/341/3/09
Tytuł Postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - wynik postępowania

Suwałki, dn. 30.04.2009r.
 
 
Or.VII.341/3/09
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, została wybrana oferta firmy PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna ul. Wólczańska 66,
90-516 Łódź, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę za zrealizowanie zamówienia, w kwocie63.999,87 zł brutto.

            Informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i uzyskali następujące punkty:

 
Firma
Liczba pkt w kryterium (100 pkt.) cena
BLACKLINE

ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin

90,49
Firma Handlowa „KOMAX9”

ul. Towarowa 3, 10-416 Olsztyn

90,30

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna

ul. Wólczańska 66, 90-515 Łódź

100,00

ACTiWA 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18 lok 49

Filia: Suwałki

ul. Minkiewicza 4, 16-400 Suwałki

93,93
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 27 ust 2 żądamy potwierdzenia odebrania pisma na numer faksu 087 562-80-98

Metryka strony

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-05-04

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-05-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-05-04