Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-20 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach

Data wydania 2009-04-20
Numer 07/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 15 kwietnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 72876 – 2009 z dnia 23.03.2009 roku na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : ANATEX Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane
                    Anatol Chomczyk 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6
Cena ofertowa brutto : 1 446 975,02 zł słownie złotych: jeden milion czterysta
                              czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 02/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 1 449 189,60 słownie złotych: jeden milion czterysta
                                  czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe B COMPLEX Spółka z o. o.
                      ul. Lityńskiego 12A, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 1 536 209,35 zł słownie złotych: jeden milion pięćset
                                                      trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięć 35/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis
                     Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 1 450 000,00 zł słownie złotych: jeden milion czterysta  
pięćdziesiąt tysięcy.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 : Konsorcjum w składzie :
Lider : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                     16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Przedsiębiorstwo Budowlane „JARBUD”
                   Jarosław Joanna Czarneccy s. c.
                  ul. Wyszyńskiego 2/25, 15-888 Białystok
Cena ofertowa brutto : 1 356 378,35 zł słownie złotych: jeden milion trzysta
                                 pięćdziesiąt sześć  tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 35/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni

 

Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 5 złożoną przez Konsorcjum w składzie :

Lider : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                     16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Przedsiębiorstwo Budowlane „JARBUD”
                   Jarosław Joanna Czarneccy s. c.
                  ul. Wyszyńskiego 2/25, 15-888 Białystok
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 20.04.2009 r.                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki-Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-20

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-20