Zamówienie Nr 02/ZBM/2009 z dnia 2009-04-07 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2009-04-07
Numer 02/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 03.03.2009 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 34702 – 2009 z dnia 20.02.2009 r. na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki .
 
            Na wykonanie w/w   usługi wpłynęły następujące oferty .
 
Nr 1 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.
           16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 82
 
Cena ofertowa brutto : 175305,00 zł.
Słownie : sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć złotych.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania
Termin realizacji : od 01.05.2009 r. do 30.04.2010 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowej „MPO” Spółka z o.o.
           15 – 950 Białystok, ul. 27 Lipca 62
 
Cena ofertowa brutto  po poprawieniu błędu rachunkowego : 399090,80 zł.
Słownie : trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy   dziewięćdziesiąt złotych 80/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Termin realizacji : od 01.05.2009 r. do 30.04.2010 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch bis” Spółka z o.o.
           16 – 400 Suwałki, ul. Hubala 18
 
Cena ofertowa brutto  po poprawieniu błędu rachunkowego : 242166,88 zł.
Słownie : dwieście czterdzieści dwa   tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych   
                 88/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania
Termin realizacji : od 01.05.2009 r. do 30.04.2010 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia -100%
 
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę -
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.
16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 82
 
Uzasadnienie wyboru :
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej ceny  oraz  ważna w zakresie oferowanego zadania
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki dnia 07.04.2009 rok
 
 
  
                                  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-07

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-07