Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-03-24 - Wprowadzenie zmiany do SIWZ przetargu nieograniczonego na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach

Data wydania 2009-03-24
Numer 03/ZBM/2009
Tytuł Wprowadzenie zmiany do SIWZ przetargu nieograniczonego na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach
Suwałki, dnia 24.03.2009 rok
 
 
 
Dotyczy : Zamówienia nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-03-16 - przetarg nieograniczony na :
 
Zadanie I – docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91 A w Suwałkach
 
Zadanie II – wymiana stolarki okiennej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91 A w Suwałkach
 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 63190-2009 z dnia 16/03/2009 roku
 
 
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w dniu 24 marca 2009 roku w oparciu o art.38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia objętego Zadaniem I.
 
Zmiana dotyczy opisu pozycji 3 Przedmiaru termorenowacja ścian zewnętrznych i stropodachu jak niżej :
 -   utylizacja eternitu zastępuje się opisem złożenie ofoliowanych płyt elewacyjnych na paletach według wyceny indywidualnej.
Jednostka obmiarowa nie ulega zmianie.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki-Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-03-24

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-03-24

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-03-24