Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-16 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - druga zmiana specyfikacji

Data wydania 2009-03-16
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - druga zmiana specyfikacji

                                                                                             

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nr 340/43/09 w trybie przetargu nieograniczonego

 

            W dniu 16.03.2009 r. W oparciu o art 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu „DOSTAWA 12 FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPDŁOGOWYCH JEDNEJ MARKI”

poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

 
  1. pkt 5 na str 1 załącznika otrzymuje brzmienie:

      Autobus musi posiadać niską podłogę w przednich i środkowych drzwiach. Drzwi
przednie i środkowe o szerokości około 1200 mm z progiem wejściowym nie wyższym niż 330 mm, zapewniające dwustrumieniowy ruch pasażerów, drzwi w układzie2-2-l.

 
  1. w pkt 6.1. „Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu” szerokość całkowita powinna wynosić do 2,55 m.
 
 


Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-16