Zamówienie Nr 01/ZBM/2009 z dnia 2009-03-12 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach

Data wydania 2009-03-12
Numer 01/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
 
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 02 marca 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 34028 – 2009 z dnia 19.02.2009 roku na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 : Usługi Komunalne Kazimierz Grabowski. 16 – 400 Suwałki,
                       ul. Noniewicza 48/10
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Oferta Nr 2 : Zakład Handlowo - Produkcyjno – Usługowy Wrzos
                     Janusz Chmielewski 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 3.
Cena ofertowa brutto : 577 158,00 zł
słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem.                                                                             
Termin realizacji : od 16 kwietnia 2009 roku do 15 kwietnia 2010 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 2 złożoną przez Zakład Handlowo - Produkcyjno – Usługowy Wrzos Janusz Chmielewski 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 3.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałki dnia  12.03.2009 r.                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-03-12

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-03-12

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-03-12