Zamówienie Nr 20/ZBM/2008 z dnia 2008-12-24 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w tym 50% lokali socjalnych przy ul. Reja 69B w Suwałkach

Data wydania 2008-12-24
Numer 20/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w tym 50% lokali socjalnych przy ul. Reja 69B w Suwałkach
 
 
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 22 grudnia 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 361457 – 2008 z dnia 12.12.2008 roku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w tym 50% lokali socjalnych    przy ul. Reja 69B w Suwałkach.

 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : NON - BOX Barbara Sarna, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok
Cena ofertowa netto : 204 000,00 zł
słownie złotych: dwieście cztery tysiące.                                                                              
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 27.02.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Biuro Projektowe „ dom – bud ” Stanisław Sójkowski
    16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2
Cena ofertowa netto : 70 000,00 zł
słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 27.02.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : Popławski Wojciech, ul. Em. Plater 37/6, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa netto : 97 540,00 zł
słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści.                                                                              
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 27.02.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Biuro usług Projektowych Marek Kochański
                  ul. Falka 23, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa netto : 108 500,00 zł
słownie złotych: sto osiem tysięcy pięćset.                                                                              
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 27.02.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
                Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez Biuro Projektowe „ dom – bud ” Stanisław Sójkowski, 16-400 Suwałki,  ul. Korczaka 2.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 23.12.2008r.                                                                              

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-12-24