Zamówienie Nr 19/ZBM/2008 z dnia 2008-10-16 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Putry 9 i Waryńskiego 4.

Data wydania 2008-10-16
Numer 19/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Putry 9 i Waryńskiego 4.
 
 
                                          O g ł o s z e n i e
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy:
1. Putry 9 ( I przetarg ) - powierzchnia użytkowa 14,87 m2, cena wywoławcza 8 zł/m2 ( netto ), wadium 170,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Lokal przeznaczony jest wyłącznie dla celów medycznych.
2. Waryńskiego 4 ( I przetarg ) - powierzchnia użytkowa 39,77 m2, cena wywoławcza 7,50 zł/m2 (netto), wadium 440,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal wystawiony jest do przetargu z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia. Lokal postawiony będzie do dyspozycji zwycięscy przetargu od 1 grudnia 2008 r.
Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2008 r. (czwartek) w siedzibie ZBM - ul. Noniewicza 10, pokój nr 336, o godz. 1000. Wadium należy wpłacić w kasie ZBM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do godz. 930 w dniu przetargu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach posiada wolne lokale w budynkach przy ul. 1 Maja 4B i Kościuszki 78.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 337 lub telefonicznie  pod numerem 0-87 562-83-37.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-10-16

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-10-16

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-10-16