Zamówienie Nr 14/ZBM/2008 z dnia 2008-09-30 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuję o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów – szt. 5 z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Putry 1 w Suwałkach.

Data wydania 2008-09-30
Numer 14/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuję o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów – szt. 5 z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Putry 1 w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 22 lipca 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 213934 - 2008 z dnia 05.09.2008 roku na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów – szt. 5 z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Putry 1 w Suwałkach
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 :   Firma Budowlano-Handlowa „GIPS-BUD” Lech Hołownia
                        16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 81A/45
 
Cena ofertowa brutto : 87 946,08 zł słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 08/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.11.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : PPU HAWAL Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1
Cena ofertowa brutto : 82 034,94 zł słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery 94/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.11.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : ”JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo-Handlowa, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 21/6.
 
Cena ofertowa brutto : 125 420,75 zł słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia 75/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.11.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
 
 
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 2 złożoną przez PPU HAWAL Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
 

Pieczątka o treści :

DYREKTOR

Piotr Marian Luto - podpis nieczytelny

 
 
 
 
Suwałki dnia  30.09.2008 r.                                                                                                         

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-09-29

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-09-29

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-09-29