Zamówienie Nr 13/ZBM/2008 z dnia 2008-09-30 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuję o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.

Data wydania 2008-09-30
Numer 13/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuję o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 22 września 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 205114 - 2008 z dnia 01.09.2008 roku na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.
 
Wpłynęły jedna oferta złożona przez :
 
REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400  Suwałki
Cena ofertowa brutto : 104 898,66 zł słownie złotych: sto cztery  tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem 66/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 10.11.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 

Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.

Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę złożoną przez REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400  Suwałki.

 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 

Pieczątka o treści :

DYREKTOR

Piotr Marian Luto - podpis nieczytelny

 
 
 
Suwałki dnia  30.09.2008 r.                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-09-29

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-09-29

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-09-29