Zamówienie Nr 4/Or/2008 z dnia 2008-09-29 - przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu

Data wydania 2008-09-29
Numer 4/Or/2008
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu
Suwałki, dn. 29.09.2008r.
 
Or.VII.341/4-1/08
Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu
Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ) - Prawo zamówień publicznych publikuję w załączeniu protest wniesiony przez firmę GANDOLF Andrzej Kulesza, ul. Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa.
W związku z powyższym wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w terminie określonym w art. 181 ust 4 pkt 1 ustawy.
 
W przypadku przystąpienia przez Państwa do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu istnieje obowiązek:
- wniesienia zgłoszenia przystąpienia do postępowania do Zamawiającego,
- wykazania swojego interesu prawnego,
- określenia swoich żądań w zakresie zarzutów zawartych w proteście,
- przekazania kopii zgłoszenia przystąpienia do postępowania wnoszącemu protest.
 
 
 
 
W załączeniu kopia protestu wniesionego przez firmę GANDOLF Andrzej Kulesza, ul. Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa, w dniu 26.09.2008 r.
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-09-29

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-09-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-09-29