Zamówienie Nr 15/ZBM/2008 z dnia 2008-09-19 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78.

Data wydania 2008-09-19
Numer 15/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78.
                                                                 O g ł o s z e n i e
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78
Lokal nr 3 powierzchnia użytkowa 56,30 m2 – cena wywoławcza 15 zł/m2 (netto) wadium 1240,00 zł
Lokal nr 7 powierzchnia użytkowa 18,50 m2 – cena wywoławcza  30 zł/m2 (netto) wadium 810,00 zł
Lokal nr 8 powierzchnia użytkowa 33,50 m2 –  cena wywoławcza  15 zł/m2  (netto) wadium 740,00 zł,
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania                 z indywidualnymi licznikami ciepła.
Lokale wystawione są do przetargu z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia bez możliwości uzyskania zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach nr 3 i 8, które znajdują się w oficynie.  
Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.2008 r. (czwartek) w siedzibie ZBM - ul. Noniewicza 10, pokój nr 336, o godz. 1000. Wadium należy wpłacić w kasie ZBM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do godz. 930 w dniu przetargu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach posiada wolny lokal w budynku przy ul. 1 Maja 4B. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 337 lub telefonicznie        pod numerem 0-87 562-83-37.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwalkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-09-19

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-09-19

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-09-19