Zamówienie Nr 03/MOPS z dnia 2008-09-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek , ksero i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach - wynik postępowania

Data wydania 2008-09-18
Numer 03/MOPS
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek , ksero i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach - wynik postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, ksero i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez FONT 2 Piotr Cerkiewnik sp. j., ul. Grochowa 2a, 15-423 Białystok. Cena zaoferowana za  dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, ksero i niszczarek wynosi 60.597,40 słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 40/100 zł.

 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów równą 100.

 

 Ponadto oferty złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawców

Kryterium Cena

liczba uzyskanych punktów

1.

T-Matic Ełk Sp. z o. o. 19-300 Ełk, ul. Wawelska 22H

92,01

4.

MGM SOFT Spółka z o. o. 16-400 Suwałki, ul Noniewicza 49

90,68

6.

MAKROCOM Sp. z o.o. Biuro Handlowe 16-400 Suwałki, ul. Dwernickiego 11

92,31

7.

AppNet Bednarz i Wspólnicy Sp. j. ul. Piasta 16, 15-044 Białystok

94,51

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-09-19

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-09-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-09-19