Zamówienie Nr 09/ZBM/2008 z dnia 2008-09-02 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o unieważnieniu postępowania w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Putry 1 w Suwałkach.

Data wydania 2008-09-02
Numer 09/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o unieważnieniu postępowania w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Putry 1 w Suwałkach.
 
 
                                                                                                                                                           
 
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 

            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje , że   w   trybie   przetargu nieograniczonego z dnia 20 sierpnia 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 172508 - 2008 z dnia 28.07.2008 roku na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Putry 1 w Suwałkach zostało unieważnione postępowanie zgodnie z Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne :

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez PPU „HAWAL”, Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16-400 Suwałki na realizację zadania objętego przetargiem jak wyżej w wysokości brutto : 93 266,10 PLN słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć 10/100 przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 87 500,00 PLN brutto.
 

 

Suwałki dnia 02 09.2008 rok

 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
 Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-09-03

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-09-03

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-09-03