Zamówienie Nr 08/ZBM/2008 z dnia 2008-08-20 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji południowych oraz bram w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach.

Data wydania 2008-08-20
Numer 08/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji południowych oraz bram w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach.
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje , że   w   trybie   przetargu nieograniczonego z dnia 12 sierpnia 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 164171 - 2008 z dnia 18/07/2008 roku na wykonanie remontu elewacji południowych oraz bram w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz
                      16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1
 
Cena ofertowa brutto : 90 667,72 zł słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy
                                                          sześćset sześćdziesiąt siedem 72/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Usługowo-HandloweSOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina
                        20, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 119 252,57 zł słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy
                                                          dwieście pięćdziesiąt dwa 57/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 1 złożoną przez  PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki dnia  20.08.2008r.                                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-08-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-08-20

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-08-20