Zamówienie Nr Or-03/02 z dnia 2008-08-12 - przetarg nieograniczony na aktualizację i zakup licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Oprogramowanie antywirusowe” - wybór oferty

Data wydania 2008-08-12
Numer Or-03/02
Tytuł przetarg nieograniczony na aktualizację i zakup licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Oprogramowanie antywirusowe” - wybór oferty
Suwałki, dn. 12.07.2008r.
 
 
Or.VII.341/3-6/08
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) – zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup aktualizacji na kolejny rok i rozszerzenie licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, została wybrana oferta firmy POINT-AS Monika Wardzyńska, ul. Majewskiego 24/27, 00-104 Warszawa za 12 015,78 zł brutto.
            Jednocześnie informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i uzyskali następujące punkty:
 
Firma
Liczba pkt w kryterium (100 pkt.) cena
APEX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Oferta odrzucona
Technologie Internetowe S.A. o/Częstochowa
ul. Kawia 4/16 pok. 225, 42-200 Częstochowa
96,76
Business Communication Group Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8 biuro 507, 64-920 Piła
52,41
POINT-AS Monika Wardzyńska
ul. Majewskiego 24/27, 00-104 Warszawa
100,00
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Spółka z o.o.
ul. Św. Rocha 10/2, 15-879 Białystok
Oferta odrzucona
VOBIS S.A.
ul. Ściegiennego 62, 70-353 Szczecin
Wykluczony,
oferta odrzucona
MGM Soft Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 49, 16-400 Suwałki
99,47
 


Metryka strony

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-08-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-21