Zamówienie Nr 4/MDI/2008 z dnia 2008-06-30 - Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.

Data wydania 2008-07-30
Numer 4/MDI/2008
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.

W postępowaniu przetargowym nr 4/MDI/2008 na „Dostawę i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012” Zamawiający informuje, że oferta KONSTRUKCJE Sp. z o.o., ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

            Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty w tym zadaniu oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację - na drukach ZP-12 i ZP-21.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1

 

Konstrukcje sp. z o.o.,

ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów

 

155.794,00

 

30.09.2008 r.

 

do 30 dni

 

36 m-cy na wykonane roboty

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

 (cena – 100%)

Liczba pkt w kryterium ....................

Razem

1

100,00

 

100,00

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2008-07-30

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2008-07-30

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2008-07-30