Zamówienie Nr 03/ZBM/2008 z dnia 2008-07-29 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych obiektów w zakresie robót budowlanych w zasobach mieszkaniowych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi i użytkowymi Gminy oraz budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Data wydania 2008-07-29
Numer 03/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych obiektów w zakresie robót budowlanych w zasobach mieszkaniowych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi i użytkowymi Gminy oraz budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 10 lipca 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 133267 - 2008 z dnia 18.06.2008 roku na wykonanie prac remontowych obiektów w zakresie robót budowlanych w zasobach mieszkaniowych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi i użytkowymi Gminy oraz budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” Piotr Racis
                        16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
Cena brutto stawki roboczogodziny : 29,19 zł słownie złotych: dwadzieścia dziewięć 19/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.08.2008 roku do 31.07.2009 roku
Termin płatności faktur : 14 dni
 
Oferta Nr 2 : Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz
                       16-400 Suwałki, Kasztanowa 14
Cena brutto stawki roboczogodziny: 22,18 zł słownie złotych: dwadzieścia dwa 18/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.08.2008 roku do 31.07.2009 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 2 złożoną przez Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16-400 Suwałki, Kasztanowa 14.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 25.07.2008r.                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-07-29

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-07-29

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-07-29