Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-07-25 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i adaptacji infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach.

Data wydania 2008-07-25
Numer 01/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i adaptacji infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach.
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 30 czerwca 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 120564 - 2008 z dnia 05.06.2008 roku na wykonanie remontu i adaptacji infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach 
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Zakład Remontowo-Budowlany,Instalacje Elektryczne, sanitarne i CO
                       Zefir Marian Nowakowski,16-420 Raczki, ul. 1-go Maja 42
 
Cena ofertowa brutto : 597 139,04 zł słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
                                                          sto trzydzieśći dziewięć 04/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57,
                      16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 636 291,40 zł słownie złotych: sześćset trzydzieści sześć tysięcy
                                                          dwieście dziewięćdziesiąt jeden 40/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 1 złożoną przez  Zakład Remontowo-Budowlany,Instalacje Elektryczne, sanitarne i CO, Zefir Marian Nowakowski, 16-420 Raczki, ul. 1-go Maja 42.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki dnia 25.07.2008 r.                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-07-25

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-07-25

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-07-25