Data wydania 2008-07-16
Numer PGK/01
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa tj. Zakładu Usług Pogrzebowych „ARKA" zlokalizowanego w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej 6.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 82 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa tj. Zakładu Usług Pogrzebowych „ARKA" zlokalizowanego w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej 6. W skład zakładu wchodzą następujące składniki majątkowe:
-       nieruchomość o pow. 0,1785 ha posiadająca księgę wieczystą KW 47414 i SU1 S/00037404/3, zabudowana budynkiem Domu Pogrzebowego wraz z wyposażeniem,
-       2 samochody typu karawan marki Volkswagen
Składnik majątkowe można oglądać do dnia 07.08.2008r. 
Informacji udziela kierownik zakładu Tel. (087) 565-32-85.
Cena wywoławcza: 900.000 tyś. (netto) (słownie: dziewięćset tysięcy zł.)
Wadium: 90.000 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł.)
Przetarg odbędzie się w dn. 08.08.2008r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
21 1240 5211 1111 0000 4927 2433 Bank PEKAO SA o/Suwałki do dnia
07.08.2008r. w taki sposób, aby komisja przetargowa mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium przepada na rzecz spółki jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Jeżeli nabywca nie zapłaci ceny do chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

Metryka strony

Udostępniający: PGK Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-07-16

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-07-16

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-07-16