Zamówienie Nr 02/Or/2008 z dnia 2008-07-08 - Komputeryzacja 2008- Wybór oferty

Data wydania 2008-07-08
Numer 02/Or/2008
Tytuł Komputeryzacja 2008- Wybór oferty
Suwałki, dnia 07.07.2008 r.
Or.VII.341/2-4/08
 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania
i urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „KOMPUTERYZACJA 2008”, została wybrana oferta firmy:
ACTiWA, 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49, Filia 16-400 Suwałki,
ul. Minkiewicza 4

która zobowiązała się wykonać zamówienie za 63856,02 zł brutto i udzielić 36 miesięcy gwarancji, a tym samym, wg wzoru zamieszczonego w pkt XIII SIWZ otrzymała 100 pkt.
Jednocześnie informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, którzy uzyskali następujące punkty w poszczególnych kryteriach:
 
Lp
Nazwa oferenta
Cena
pkt cena
gwarancja
pkt gwarancja
RAZEM
1
KOMPUTER 3000 Firma Handlowo-Usługowa, Pl. Szkolny Dwór 9, 21-500 Biała Podlaska
64 833,24 zł
88,64
24
6,67
95,31
2
T-Matic Ełk Sp. z .o.o, 19-300 Ełk, ul. Wawelska 22H
70 385,70 zł
81,65
12
3,33
84,98
3
KOMSERWIS Sp. z o.o., 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 10/2
71 424,90 zł
80,46
36
10,00
90,46
4
MGM SOFT Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49
70 277,84 zł
81,78
36
10,00
91,78
5
ACTiWA, 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49, Filia 16-400 Suwałki, ul. Minkiewicza 4
63 856,02 zł
90,00
36
10,00
100,00
6
KOMP-EL Rafał Ziętek, 16-100 Sokółka, ul. Białostocka 110/2
74 726,27 zł
76,91
24
6,67
83,57
 

Metryka strony

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-07-08