Zamówienie Nr 01/Fn/2008 z dnia 2008-05-28 - Wybór oferty. Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy zostało rozstrzygnięte.

Data wydania 2008-05-28
Numer 01/Fn/2008
Tytuł Wybór oferty. Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy zostało rozstrzygnięte.

Suwałki, dnia 28.05.2008 r.Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy zostało rozstrzygnięte.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15 – 281 Białystok. Oferta została uznana za najkorzystniejszą gdyż zawierała najniższą cenę (która stanowiła jedyne kryterium oceny ofert). Jednorazowa prowizja bankowa wynosi 0,00% kwoty udzielonego kredytu, oprocentowanie kredytu WIBOR 1M plus 0,15 punktu procentowego marży banku. Oferta ta otrzymała od komisji przetargowej ocenę 100,00 pkt.
Ponadto w określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminie wpłynęła jeszcze jedna oferta. Złożył ją Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Białymstoku. Oferta ta zawierała jednorazową prowizję bankową wynoszącą 0,09% kwoty udzielonego kredytu, oprocentowanie kredytu WIBOR 1M plus 0,5 punktu procentowego marży banku. Oferta ta otrzymała od komisji przetargowej ocenę 84,84 pkt.

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Jurewicz - Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2008-06-04