Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych w mieście Suwałki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych w mieście Suwałki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  10 maja 2020 r.

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku ograniczeniami w bezpośrednim dostępie i obsłudze interesantów urzędu miejskiego, tym możliwości przyjmowania korespondencji, Urząd Miejski w Suwałkach informuje.

 

Biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego w tym przyjmowanie przez urzędników wyborczych (za pośrednictwem urzędu miejskiego) zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, dokonanie tych czynności może zostać wykonane poprzez:

  1. Przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. i w godzinach pracy urzędu) w formie skanu na adres poczty elektronicznej: bpuchlik@um.suwalki.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Po wysłaniu zgłoszeń na adres email oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.
  2. Pozostawienia kart zgłoszeń w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej ustawionej w holu głównym siedziby Urzędu przy ul. Mickiewicza 1.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

  1. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
  2. Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Suwałkach zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Dodatkowych informacji udziela p. Bogusław Puchlik pod tel. 87 562 81 21.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2020-03-27

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-03-27

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2020-03-27