Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych).

OGŁOSZENIE z dnia 06-06-2019

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych).

  1. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Artur Radzewicz, tel. 510-238-451.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 do dnia 14 czerwca 2019r. godzina 10.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 o godz. 11.00, pokój nr 201.
  4. Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych.
  5. Formularz oferty, projekt umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i warunki udziału w przetargu określają załączniki do ogłoszenia.
  6. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Naczelnik Wydzialu Inwestycji Artur Radzewicz

Data wytworzenia: 2019-06-06

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2019-06-07

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2019-06-06