Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych) z dnia 08.08.2019

  Urząd Miasta w Suwałkach Suwałki 08.08.2019r.

 

Ogłoszenie o przetargu

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Urząd Miasta w Suwałkach ul. Mickiewicza 1

Termin otwarcia ofert 19.08.2019r. godzina 11.00 pokój nr 201

 

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Według wniosków składanych przez Kupującego Sprzedający wyznaczy termin obejrzenia sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych). Obecnie materiały do sprzedaży znajdują się przy ul. Pileckiego w Suwałkach. Osobą upoważnioną do kontaktów z Kupującymi jest Pan Artur Radzewicz tel. 510-238-451.

 

  1. Informacje na temat sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

(min.: rodzaj, typy i ilość): Lp.

Nazwa składnika majątku

Rok produkcji/zakupu

Ilość

szt

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1.

Dennica D500/700

2017

3

109,72

329,16

3.

Dennica D1200/680/150

2017

3

519,06

1557,18

4.

Dennica D1200/930/135

2017

9

627,8

5650,20

5.

Dennica D1200/1200/150

2017

2

842,55

1685,10

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Radzewicz Naczelnik Wydziału Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-08-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2019-08-12

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2019-08-12