Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych)

OGŁOSZENIE


Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych).
1.    Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Artur Radzewicz, tel. 510-238- 451.
2.    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 do dnia 29 maj 2019r. godzina 10.00
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 o godz. 11.00, pokój nr 201.
4.    Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Sprzedający sprzedaje składniki mienia ruchomego (materiały budowlane) jako kompletną całość.
5.    Formularz oferty, projekt umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i warunki udziału w przetargu określają załączniki do ogłoszenia.
6.    Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Radzewicz- Naczelnik Wydziału Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-05-21

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2019-05-21

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2019-05-21