Oferta pracy na stanowisku Dyrektora biura z dnia 2013-02-14

Data 2013-02-14
Stanowisko Dyrektora biura

           

O G Ł O S Z E N I E

Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego Polska- Wschód w Suwałkach  Spółka z o.o.

z dnia 14 lutego 2013 roku

Prezes Zarządu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora biura

 

   

I. Nazwa i adres jednostki: Park Naukowo-Technologiczny  Polska-Wschód w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.  

II. Określenie stanowiska: Dyrektor biura

III. Określenie wymagań związanych z w/w stanowiskami w PNTPW zgodnie z opisem  danego stanowiska

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne, techniczne, prawnicze,

2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

3. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,

4. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego,

5. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE;

6. Dyspozycyjność,

7. Bardzo dobra organizacja pracy.

Wskazanie  zakresu  zadań  wykonywanych  na stanowisku:

- bezpośrednia odpowiedzialność za funkcjonowanie Biura oraz realizację wyznaczonych celów i zadań;

- nadzór i kontrola działalności Biura,

- organizacja wymiany informacji oraz polityki informacyjnej;

- opracowanie planów rocznych z działalności biura;

- wyznaczenie zadań i obowiązków pracownikom Biura, nadzorowanie i kontrola ich realizacji;

- monitorowanie efektów oraz sporządzanie okresowych raportów;

- ustalenie zasad organizacji współpracy w ramach Biura.

 IV. Wskazanie wymaganych dokumentów.

  1. curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,

V. Określenie terminu i miejsca składania ofert:

Dokumenty należy składać  w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód Spółka z o.o.

 ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki. w terminie do dnia 28. 02. 2013 r. z dopiskiem „Dyrektor biura”

 VI.  Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną będą indywidualnie powiadamiani, a ostatecznie wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.03.2013 r.

                                                                      Wiktor M. Raczkowski

                                                                Prezes Zarządu PNT P-W w Suwałkach

 

Metryka strony

Udostępniający: Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska- Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Data wytworzenia: 2013-02-14

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2013-02-18