Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki." z dnia 2015-07-07 dotyczący przyznanej dotacji

Dotyczy przyznanej dotacji
Data wydania 2015-07-07
Tytuł Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

O.526.22.2015.EG

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Uczniowski Klub Żeglarski „GROT”

Mistrzostwa Świata
w kl. Cadet

O.526.22.2015.EG

5 000,00

X

X

X

Razem

5 000,00

 

Suwałki, 7  lipca 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-07-07

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-07-07

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-07-07